Financiƫn

De stichting werkt op basis van een jaarlijkse begroting. Deze bedraagt ongeveer 150.000 euro.

De ontvangsten t.b.v. levensonderhoud en educatie worden bijeengebracht door:groep kinderen

Voor het verkrijgen van extra gelden t.b.v. vervoerskosten, renovatie, bouwkosten en dergelijke benadert de stichting, separaat van de begroting, organisaties en derden.

 

Verantwoording

De stichting stuurt jaarlijks aan alle donateurs een schriftelijke verantwoording over de inkomsten en uitgaven. Ook worden indien gewenst aparte verantwoordingen gegeven van specifieke donaties.

De organisatiekosten die altijd lager zijn geweest dan 2% van de begroting, worden betaald uit de jaarlijkse rente die verkregen wordt van donaties die vooraf worden gestort. De ontvangende instellingen in Chili geven enige malen per jaar schriftelijk verantwoording van de uitgaven.

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning in welke vorm dan ook.

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021 (pdf, download)

Jaarrekening 2022 (pdf, download)

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022 (pdf, download)